Verimli Ders Çalışma Taktikleri

Evet arkadaşlar önemli sorunlardan biri olan nasıl verimli ders çalışılır bu konuda bundan bahsedeceğiz.Verimli ve daha kaliteli bir ders çalışma ve öğrenme için önemli püf noktalar var ve bu püf noktalar her ders için değişmekte.Aşşağıdaki konumuzda verimli ders çalışma taktikleri ve her ders için ayrı ayrı program bulabilirsiniz.

Verimli ders çalışmak özünde programlı çalışmaktan geçmektedir.Günün belirli saatlerinde sadece bir kaç saatinizi ayırarak programlı ve verimli anlayabileceğiniz şekilde ders çalışabilirsiniz.Şİmdi konumuza gelelim nasıl verimli ders çalışılır işte sizler için…

Sürekli Başarı İçin…

Başarı genel bir kavramdır başarının alanları içerisinde ders başarısı üzerinde duracağız. Başarılı bir insan demek hangi alanda sorusunu beraberinde getirmelidir. Okulda mı, işinde mi, İletişim becerilerinde mi, müzikte mi, yazıda mı? Bu sorulardan da anlaşıldığı gibi başarıyı sadece ders başarısı olarak görmek, ele almak, sürekli başarıyı getireceğini düşünmek, iyimserlikten öte bir şey değildir. Başarıda başarısızlık gibidir alışkanlık haline getirilebilir fakat özünde böyle bir özelliği yoktur.

“Başarısızlık bir deneyimdir, kalıcı bir durum değildir.”

 1. Bir işte başarısızlığın önemli nedenleri; genellikle heyecan ve olumsuz düşüncelerin getirisi gerginlik halidir. Başarılı olmak isteyen bir öğrenci, heyecan ile ilgili problemlerini, aşırıya kaçmayacak şekilde düzene koyar veya problemlerini incelerken yardım ister.
 2. Başarısızlığın önemli bir nedeni de dikkatin sık dağılması ve çalışmaların olmadık zamanda kesilmesidir. Verimini artırmada samimi olan öğrenci dikkati dağıtıcı, çalışmayı bölücü engellerden uzak kalmaya özen gösterir, önce samimi olarak istediğini unutmaz.
 3. Başarı için alternatifli bir yaşamı seçmelisiniz. Bu alternatifli yaşamda sosyal yönünüz, iletişim kuran yönünüz, okuyan, izleyen, soru soran yönleriniz de olmalı. Sadece dersler üzerine kurulu bir yaşam da cılız güçsüz, yalnız kalabilirsiniz.

Derslerinde Başarılı Olmak İsteyen…

 1. Zamanını planlar, Gerçekçi bir biçimde ama belli bir oranda esnek bir “günlük çalışma programı” uygular.
 2. Her gün aynı dersi aynı saat ve aynı yerde çalışır.
 3. Çalışmaya oturunca şunla, bununla oyalanmaz, hemen çalışmaya başlar.
 4. Çalışmaya başladığı zaman gerekli araç ve gereçler elinin altındadır. Yanında bir not defteri bulundurmayı alışkanlık hâline getirmiştir.
 5. Doğru kaynağı doğru metotlarla okumak başarının ön şartlarındandır.
 6. Dudaklarıyla değil gözleriyle ve kafasıyla okur. Hece hece, kelime kelime değil, cümle cümle okur. Okuduğunu düşünüp, organize eder.
 7. Bir kitap ya da konuyu okumaya başlamadan önce, daima bir tarama yapar. Yazının genel planını ve ana noktalarını bulur. Başlıkları soru cümlesi şekline çevirir, cevaplarını arar.
 8. Kitap ve yazıyı özetlemek için kullanılmış olan grafikleri, tabloları, formülleri ve benzeri araçları kesin olarak anlamaya çalışır.
 9. Teknik terimleri atlamaz. Anlamlarını bulur. Bu tür kavramların konunun anlaşılmasında anahtar rol oynadığının farkındadır.

Dikkat:

 • Senin için en verimli olan saatleri kolayca anlayabileceğin derslere ayırma.
 • Verimli saatlerini, zorlandığın konulara ve acil olanlara ayırman gerekir.
 • Aynı türden dersleri art arda çalışmak yerine, örneğin, bir işlem dersinden sonra okuyarak çalışabileceğin bir derse geçmelisin. Böylece beynin ilgili bölümünü dinlendirmiş, verimini arttırmış olursunuz.
 • Saatlerce aynı derse çalışmak verimi düşürür.

Okuyarak Ders Çalışacaksanız

 • Okunacak bölümü ana ve alt başlıklarıyla KUŞBAKIŞI gözden geçir,
 • TARA!
 • Ana ve alt başlıkları zihinden soru cümlelerine çevir,
 • İlk üniteyi (ilk alt başlık altındakileri) OKU!
 • Parçayı zihinden anlat, önemli kavram ve fikirleri TEKRARLA!
 • İkinci alt başlık altındakileri OKU!, önemli kavram ve fikirleri yeniden TEKRARLA!
 • Bütün bölümler bitince kitabı kapat!
 • Bütün okunan kısımların: Ana fikirleri, Temel Kavramları, Terimleri, Konuların birbirlerine bağlanışlarını TEKRARLA!
 • Hatırlanmayan ve gereken kısımları tekrar OKU!

MERAK, ÖĞRENMENİN KAPILARINI AÇAR

Bir konuya duyduğunuz MERAK öğrenmenizi kolaylaştırır. MERAK, ilgi ve sevgi ile konunun üzerine gitmenizi ve kavramanızı sağlar. Zorlandığınız konularda ilginizi çekecek bir şeyler bulmaya çalışın. Göreceksiniz her şey daha da kolay olacak. Bu anlamda meraklı öğrenciler;

 1. Konuyu bitirince başını kitaptan kaldırır, burada önemli noktaların neler olduğunu hatırlamaya ve bunların bildiği şeylerle nasıl bir uzlaşma yaptığını görmeye çalışır. Bu şekildeki bir tekrarın, bir okuma metnini anlamayı garanti ettiğinin bilincindedir.
 2. Notlar tutmanın ve korumanın başarı üzerindeki etkisini küçümsemez.
 3. Bu anlamda merakını saklı tutarak başarıyı arzulayan bir öğrenci gerek okurken, gerek ders dinlerken sistematik şema şeklinde kısa notlar alır. Öğretmenin ağzından çıkan her şeyi yazmaya çalışmaz. Böyle bir anlayışın başarısız öğrencilere ait olduğunun farkındadır. O, iyi bir notun, ders hakkında genel bir fikir verebilen not olduğuna inanır.
 4. Düşünceleri kendi anladığı şekilde not eder. Eğer bazı açıklamalar aklına gelmişse, onları da kaydederek not alır. Okuduğunu, dinlediğini sadece sözcükler hâlinde not etmez, bunun için kendine has şekil ve şemalar düzenler.

OKU! YAZ! ANLAT! TARTIŞ!

Çalışmanın aktif olabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından değişik yöntem ve tekniklerle çalışılmalıdır. Her konu için farklı bir teknik kullanılabileceği gibi aynı konu için farklı teknikler de bir arada da kullanılabilir. Okuma, anlatma, not çıkarma, uygulama, tartışma, test çözme, test sorusu hazırlama gibi farklı çalışma türleri aktif çalışmayı sağlar. Okuduklarınızı bir tartışmacı gibi okuyun. Tartışın, onaylayın ya da onaylamayın; ama bir fikriniz olsun. Okuduğunuz ne olursa olsun kendinizle bir bağlantısını bulmalısınız. Okuduğunuza, çalıştığınıza bütün beyin gücünüzle saldırın. Bu anlamda hedefine odaklanmış öğrenci;

 1. Sözlük, ansiklopedi, bibliyografi ve benzeri gibi, kitaplıktaki yol kısaltıcı araçlardan yararlanmasını bilir.
 2. Bir konu üzerindeki notlarını bir araya koyup saklar. Arandığı zaman bulunamayan notların, hiç not tutmamakla arasında pek fark olmadığının bilincindedir.

Unutmayı azaltmak isteyen öğrenci ise;

 1. Yaptığı işi belli aralıklarla gözden geçirir;
 2. Tekrar yapmanın önemini kavramıştır, ancak, yapılacak tekrarların öğrenmede gelişmeyi sağladığı ölçüde faydalı olacağını bilir;
 3. Yaptığı tekrarların arasına dinlenme zamanları serpiştirir. Ara vermeden uzun süre alan tekrarların faydasına inanmaz;
 4. Tekrarları sınav günü veya gecesine bırakmaz. Belli ve geniş bir zaman dilimine yayar.

 

HANGİ DERS NASIL ÇALIŞILIR ?

TÜRKÇE

Soruların çoğu anlam bilgisine dayalı sorulardır. Bu soruları çözmek için soru çok dikkatli bir şekilde okunmalı ve soruda ne isteniyorsa sadece onu anlamaya çalışılmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı olan bir öğrenci anlam bilgisi sorularını zorlanmadan çözebilir. Bol ve devamlı soru çözerseniz ve düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanırsanız anlam bilgisi soruları sizin için problem olmaktan çıkacaktır.

Anlam bilgisi sorularından geriye kalanlar ise dilbilgisi sorularıdır. Bu soruları çözmek için de dilbilgisi kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Aynı matematik gibi dilbilgisinde de bir konu öğrenilmeden diğer bir konu öğrenilmez. Konular birbiriyle bağlantılıdır. Dilbilgisi çalışırken konuları belirli aralıklarla tekrar etmelisiniz. Günlük hayatta kullandığınız cümlelerde bu kuralları aklınıza getirmeniz unutmanızı engelleyici bir yol olabilir.

Liselere giriş sınavında Anadolu Liseleri TM puan türüne göre öğrenci alır. Bu puan türünde de Türkçe katsayısının matematik katsayısıyla eşdeğer olduğunu unutmayınız.

MATEMATİK

Matematik dersi öğrencilerin en çok zorlandıkları derstir. SBSTürkiye matematik ortalaması  genellikle 3 – 4 net civarındadır. Konuların birbirleriyle en bağlantılı olduğu ders matematik dersidir. Bu yüzden matematik derslerinin hiç kaçırılmadan devamlı takip edilmesi ve dersin özümsenerek dinlenilmesi gerekmektedir. Derse aktif katılım sağlanmalıdır. Matematiğin evde tek başına öğrenilmesi çok zordur.

Konular sistemli olarak tekrar edilmeli, sınıfta çözülen örnekler evde tekrar çözülmeli, sonra konu ile ilgili diğer sorulara geçilmelidir. Soru kökleri çok iyi anlaşılmalıdır. Verilenler iyi incelenmeli ve çözümler kağıt üzerinde yapılmalıdır. Konular parça parça değil de bir bütün halinde öğrenilmelidir. Çözülemeyen veya çözümünde güçlük çekilen sorular mutlaka öğretmene sorulmalıdır. Konularla ilgili mümkün olduğunca çok soru çözülmeli geçmiş yıllarda çıkan sorular incelenmelidir.

Matematik dersinin anlaşılması zor bir ders olduğunu aklınızdan çıkarın. Derse ilgi gösterdiğiniz ve konuları sistemli olarak tekrar ettiğinizde bu dersin de diğer dersler gibi çalışıldığında yapılan bir ders olduğunu göreceksiniz.

FEN BİLGİSİ

Fizik

Fizik konuları da fen bilgisi dersinin sınavlarda öğrencilerin en az net çıkardığı konulardır. Temeli bilgiye dayanan yorum sorularıdır. Yani hem bilgi hem de bilgileri doğru yorumlamayı gerektirmektedir. Birde fiziğin birçok konusu matematik bilgisine dayanır. Bu yüzden fizik çalışırken matematik ve fiziğin temel kavramları ve temel kurallarının çok iyi öğrenilmesi gerekir.

Ders sınıfta dikkatle dinlenmeli, anlaşılmayan temel kavram ve tanımlar hakkında sınıfta not tutulmalıdır. Örnekler dikkatle dinlendikten sonra not edilmelidir. Konu ders notlarından tekrar edildikten sonra ilgili sorular çözülmelidir. Derste kullanılan formül, yasa ve denklemler ezberlenmelidir. Sorular genellikle şekilli olduğundan ve şekil de metnin bütünleyicisi olacağından her ikisi birden göz önüne alınarak veriler tam tespit edilmelidir. Konu ile ilgili bol soru çözülmeli, çözümler kağıt üzerinde yapılmalı, çözümünde güçlük çekilen sorular mutlaka öğretmene sorulmalıdır.

Kimya

Kimya testlerinde genellikle temel kavramlarla düşünme gücünü ölçmek amaçlanır. Bunun için ders dikkatle dinlenmeli, anlaşılmayan temel kavram ve tanımlar hakkında sınıfta not tutulmalıdır. Evde çalışırken bu notlardan faydalanılmalı ve yazarak çalışılmalıdır. Soru çözerken de soruda verilen vurgulara ve anahtar kavramlara dikkat edilmelidir. Kimya konuları birbiriyle ilişkilidir. İlk konuların iyi anlaşılması sonraki konuların iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Her derste olduğu gibi kimya dersinde de düzenli tekrarlar yapılmalı, konular ile ilgili bol soru çözülmeli, geçmiş yıllarda çıkan sorular incelenmeli ve çözümünde zorlanılan sorular mutlaka öğretmene sorulmalıdır.

Biyoloji

Biyoloji dersi fen bilgisi derslerinin matematiksel işlemlere yer vermeyen, sözel ifadelerle anlatılan konularını içerir. Derste sözel ifadeler geçtiği için mutlaka derse ön hazırlık yapılarak gelinmelidir. Derse aktif katılım sağlanmalıdır. Konu içinde geçen önemli kavram, ilke ve kuramları açıklayıcı notlar alınmalıdır. Konular bir bütün olarak öğrenilmeli ve konular arasında ilişki kurulmalıdır. Düzenli tekrarlar yapılmalı ve bol soru çözülmelidir.

SOSYAL BİLGİLER

Tarih

Kolay öğrenilen ve kolay anlaşılan bir derstir. Fakat unutulması da bir o kadar kolaydır. Bunun için mutlaka düzenli tekrarlar yapılmalıdır. Bu dersten sorular hem bilgiye hem de yoruma dayalı olarak gelir. Soruları doğru anlamak ve doğru yorumlamak gerekmektedir.

Tarih derslerine ön hazırlık yaparak gelinmelidir. Sözel bir ders olmasına karşın tarih dersinde ezberciliğe değil, yorum ve düşünmeye önem verilmelidir. Konular öğrenilirken neden-sonuç ilişkisine bağlı kalınmalıdır. Çünkü her olayın “neden”ini anlamak ve sonuçlarını görmekte önemlidir. Ders sırasında not tutulmalı, önemli yerlerin altı çizilmelidir. Konularla ilgili değişik kaynaklar araştırılmalıdır. Konular bir bütün halinde öğrenilmeli ve olaylar gelişim sırasına göre takip edilmelidir. Örneğin: Birinci Dünya Savaşı bilinmeden Mondros Mütarekesi öğrenilemez.

Coğrafya

Coğrafya dersi için “sözelin sayısalı” da denir. Coğrafya dersine de ön hazırlık yaparak gelinmelidir. Derse hazırlanırken konuların birbiri ile ilişkisi düşünülmeli, aralarında bağlantı kurulmalıdır. Olaylar neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmeli ve konular bütünlük içerisinde öğrenilmelidir. Coğrafya çalışılırken görsel ipuçları veren harita, grafik ve şekillerden faydalanmak gerekir. Soru çözerken şekiller ve grafikler çok iyi incelenmelidir. Grafiği anlamak neredeyse soruyu çözmek demektir.

Coğrafya içinde diğer derslerde olduğu gibi sistemli tekrarlar yapılmalı, bol soru çözülmeli anlaşılmayan yerler mutlaka öğretmene sorulmalı ve geçmiş yıllarda çıkan sorular incelenmelidir.

 

Verimli ders çalışma taktikleri, Nasıl verimli ders çalışılır, sosyal bilgiler kolay öğrenme taktikleri, Fen bilgisi kolay öğrenme taktikleri, Matematik kolay öğrenme taktikleri, Türkçe kolay öğrenme taktikleri, Edebiyat kolay öğrenme taktikleri, Tarih kolay öğrenme taktikleri,

Bu Yazılarada Bakabilirsiniz

Verimli Ders Çalışma Taktikleri yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Benzer yazılar

DMCA.com